CZYŚCI I CHRONI

Pronto® Płyn do
drewna

Nadaj idealny połysk swoim podłogom.

Nadaj idealny połysk swoim podłogom.

Wolna od olejków, bezproblemowa formuła do czyszczenia podłóg drewnianych.

Nic nie robi lepszego wrażenia niż idealnie lśniąca podłoga. Pronto® pasta nabłyszczająca do drewna* nadaje drewnianym podłogom lśniące piękno dzięki wolnej od olejków, bezproblemowej formule i nie zostawia żadnych osadów ani smug. Po sprzątaniu zostaje wyłącznie naturalny blask i połysk drewna w domu, który kochasz.

*Stosować tylko na wykończonych, zabezpieczonych powierzchniach.

 • próbka podłogi laminowanej

  PODŁOGI LAMINOWANE

 • próbka powierzchni murowanej (zabezpieczonej)

  POWIERZCHNIE MUROWANE (ZABEZPIECZONE)

 • próbka podłogi z kamienia naturalnego (zabezpieczonej)

  PODŁOGI Z KAMIENIA NATURALNEGO (ZABEZPIECZONE)

 • próbka podłogi niewoskowanej

  PODŁOGI NIEWOSKOWANE

 • próbka lastryko (zabezpieczonego)

  LASTRYKO (ZABEZPIECZONE)

 • próbka podłogi drewnianej (zabezpieczonej)

  PODŁOGI DREWNIANE (ZABEZPIECZONE)

Instrukcje

Sposób użycia: Rozpuścić 2 nakrętki produktu w 5 litrach ciepłej wody. Nanieść przy użyciu gąbki, szmatki lub mopa. Nie ma konieczności spłukiwania lub osuszenia przy użyciu szmatki. W przypadku stosowania na delikatnych powierzchniach sprawdzić efekt działania produktu w mniej widocznym miejscu.

Zasady bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo
Zawiera: Etoksylowane (8 E0) alkohole tłuszczowe C13-C15. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Stosować ochronę oczu. Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Jak w przypadku innych produktów chemii gospodarczej unikać przedłużonego kontaktu ze skórą.