CZYŚCI I CHRONI

Pronto® Wood
Aloe Vera w
rozpylaczu

Delikatnie wyczyść powierzchnie drewniane.

Delikatnie wyczyść powierzchnie
drewniane.

Przywróć piękno domu, usuwając brud.

Kurz i brud mogą pojawić się nawet w nocy. Nie ma problemu, po prostu odśwież te powierzchnie. Pronto® Wood Aloe Vera w rozpylaczu delikatnie uwydatnia piękno drewna, a także zapewnia meblom ochronę. Pronto® Wood Aloe Vera w rozpylaczu czyści powierzchnie drewniane oraz usuwa brud i kurz, bez zostawiania smug*, jedynie świeży zapach aloesu.

*Stosować tylko na wykończonych, zabezpieczonych powierzchniach.

  • próbka podłogi nielaminowanej

    PODŁOGI NIELAMINOWANE

  • próbka drewna (zabezpieczonego)

    DREWNO (ZABEZPIECZONE)

Instrukcje

Sposób użycia: Ustawić końcówkę rozpylacza w położeniu „ON”. Spryskać i wytrzeć miękką szmatką lub papierem. Przed zastosowaniem na urządzeniach elektronicznych wyłączyć je i rozpylić produkt bezpośrednio na szmatce. Przed zastosowaniem produktu na innej powierzchni sprawdzić działanie w mniej widocznym miejscu. Nie stosować do skór, na niezabezpieczonych powierzchniach drewnianych, marmurze i granicie. Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi.

Zasady bezpieczeństwa

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Jak w przypadku innych produktów chemii gospodarczej unikać przedłużonego kontaktu ze skórą.