Najczęstsze pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące Pronto® i naszych produktów.

Produkty Pronto® są dostępne w sklepach spożywczych, drogeriach, sklepach z artykułami do domu oraz w dyskontach w całej Polsce.

Wiele produktów Pronto® można kupić w sklepach internetowych. Przejrzyj nasze produkty na komputerze, tablecie lub w telefonie.

Przed użyciem jakiegokolwiek produktu Pronto® zawsze należy się zapoznać z treścią etykiety i instrukcjami użytkowania. Przed użyciem należy wypróbować produkt na niewielkiej powierzchni. W razie wątpliwości, czy produkt nadaje się do stosowania na wybranej powierzchni, należy zapoznać się z zaleceniami producenta.

Dowiedz się, do czyszczenia jakich powierzchni przeznaczony jest każdy produkt.

Wiele elementów produktów Pronto® i ich opakowań nadaje się do recyklingu.

Stosujemy coraz bardziej ekologiczne rozwiązania, zużywamy coraz mniej zasobów i ograniczamy odpady, aby nasze produkty były jak najbardziej przyjazne dla środowiska.

Puste pojemniki aerozoli Pronto® nadają się do recyklingu pod warunkiem, że utylizacja takich pojemników jest dozwolona w danym miejscu. Zalecamy kontakt z lokalnym zakładem usuwania odpadów, aby uzyskać informacje o utylizacji aerozoli.

Butelki z rozpylaczem Pronto® są wykonane w 50% z materiałów odzyskanych z recyklingu. Butelki plastikowe Pronto® nadają się do recyklingu w ramach większości programów recyklingu.

Ściereczki i opakowania Pronto® nie nadają się do recyklingu. Zużyte ściereczki należy wyrzucać do pojemników na śmieci. Nie należy spłukiwać ściereczek Pronto® w toalecie.

Dowiedz się, co jeszcze robimy, aby nasze produkty były jak najbardziej przyjazne dla środowiska.

Wszyscy chcemy wiedzieć, co jest w produktach, których używamy w domach i w otoczeniu naszych rodzin. W firmie SC Johnson staramy się wybierać coraz lepsze składniki dla zdrowia, środowiska i skuteczności produktu. Z przyjemnością udostępniamy te informacje, aby klienci mogli podejmować świadome wybory dla dobra swoich rodzin i domów.

Dowiedz się więcej o składnikach naszych produktów.

W firmie Pronto® oraz w naszej spółce macierzystej, SC Johnson, cenimy zaufanie, jakim obdarzasz nas, przekazując nam swoje dane osobowe. Ochronę prywatności traktujemy z powagą i zaangażowaniem.

Zapoznaj się z informacjami o ochronie prywatności w firmie SC Johnson.

Jesteśmy firmą rodzinną i chcemy sprawić, by życie rodzin było czystsze, łatwiejsze i lepsze. Chcemy poznać Twoje opinie, sugestie i pytania.

Prosimy o kontakt drogą e-mailową.